ارزش – مقدار اسلام میزبان پاکستان عربستان

ارزش – مقدار: اسلام میزبان پاکستان عربستان پاکستان عربستان، خاورمیانه اسلام آباد

گت بلاگز عکس خبری خساراتی که طوفان گرمسیری در استرالیا به بار آورد

طوفان «مارکوس» منطقه «داروین» در شمال استرالیا را درنوردید و خسارات زیادی به جا گذاشت. سرعت باد در بعضی مناطق به صد و سی کیلومتر در ساعت رسید. به دنبال این طوفا

خساراتی که طوفان گرمسیری در استرالیا به بار آورد

خساراتی که طوفان گرمسیری در استرالیا به بار آورد

عبارات مهم : طوفان

طوفان «مارکوس» منطقه «داروین» در شمال استرالیا را درنوردید و خسارات زیادی به جا گذاشت. سرعت باد در بعضی مناطق به صد و سی کیلومتر در ساعت رسید. به دنبال این طوفان گرمسیری ۲۵ هزار منزل با مسئله قطعی برق مواجه شدند. همچنین صد ها پرواز لغو شده است و مدارس نیز از صبحگاه امروز تعطیل شدند.

خساراتی که طوفان گرمسیری در استرالیا به بار آورد

طوفان «مارکوس» منطقه «داروین» در شمال استرالیا را درنوردید و خسارات زیادی به جا گذاشت. سرعت باد در بعضی مناطق به صد و سی کیلومتر در ساعت رسید. به دنبال این طوفا

خساراتی که طوفان گرمسیری در استرالیا به بار آورد

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: طوفان | پرواز | گرمسیری | استرالیا | عکس خبری

خساراتی که طوفان گرمسیری در استرالیا به بار آورد

خساراتی که طوفان گرمسیری در استرالیا به بار آورد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs